Witamy na stronie Praktyki Lekarza Rodzinnego Bogusławy Hucko w Nowym Miasteczku

Szanowni Państwo,
na tej stronie znajdują się praktyczne informacje o naszej przychodni, aktualności, niezbędne numery telefonów oraz informacje dotyczące profilaktyki zdrowia.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach 8:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku. Bardzo prosimy o zapoznanie się z naszym harmonogramem pracy.

Z życzeniami zdrowia,
Zespół Praktyki Lekarza Rodzinnego

 

lekarz-rodzinny-nowa-sól

W naszej przychodni funkcjonują gabinety: 

lekarza rodzinnego
lek. med. Bogusława Hucko
lek. med. Barbara Gugała

pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i gabinet zabiegowy
Anna Romaniuk, Marta Śliwańska, Henryka Siercha, Beata Wójcik, Anna Koper

gabinet ginekologiczny
oddział Ars Medica BIS z Nowej Soli
lek. med. Julian Hucko
lek. med. Henryk Walczak
lek. med. Karolina Karpik

 

Nasza przychodnia działa od 1997 r.

W ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej sprawujemy holistyczną opiekę nad pacjentem i jego rodziną, skierowaną na indywidualne potrzeby, edukację zdrowotną i profilaktykę zdrowia.

W pracy kierujemy się zasadami wynikającymi z wartości humanistycznych określonych w Międzynarodowej Karcie Wartości Humanistycznych w Opiece Zdrowotnej (International Charter for Human Values in Healthcare).

 

rejestracja przychodnia nowe miasteczko

Wartości humanistyczne mają fundamentalny i uniwersalny charakter.
W medycynie wartości te wyznaczają cele i procesy opieki zdrowotnej. Prowadzą do polepszenia komunikacji między pracownikami medycznymi a pacjentami. Wartości te stanowią o szacunku, empatii, etyce postępowania, dążeniu do doskonałości i sprawiedliwości.

szacunek

Szacunek dla drugiej osoby powinien być podstawą wszystkich naszych relacji z innymi. To poszanowanie prywatności, jak i pokora.

Niezwykle ważne w pracy medyków jest poszanowanie wobec poglądów, opinii, życzeń oraz przekonań pacjentów i ich bliskich, poszanowanie różnic kulturowych, społecznych, płciowych, klasowych, religijnych i językowych, jak również poszanowanie autonomii innych osób, prywatności i poufności.

empatia

To podstawa wszystkich relacji międzyludzkich, bowiem dzięki niej mamy zdolność do zrozumienia stanu, w jakim znajdują się inne osoby.

to dążenie do zapewnienia innym potrzebnej opieki, dążenie do samoświadomości, motywacja do niesienia pomocy i zapewnienia leczenia, zdolność do życzliwości, hojności, dążenie do autentyczności, umiejętność akceptacji, altruizmu, bycia elastycznym i umiejętność adaptacji w relacjach z innymi.

Z empatią wiąże się postawa zainteresowania drugim człowiekiem.

etyka

Opieka medyczna opiera się na uczciwości i etyce, które powinny obejmować i przenikać wszystkie działania w jej obszarze.

Zobowiązanie do uczciwego i etycznego działania to dążenie do uczciwości i wiarygodności, spolegliwość, kierowanie się poczuciem odpowiedzialności, dążenie do dbałości o dobro pacjenta, dążenie do tego, by pacjent nie poniósł szkody, zdolność do uznania własnych ograniczeń i poszukiwania rady u innych, to świadomość własnych braków, dążenie do tolerancji i pozbawionej uprzedzeń opieki nad innymi.

dążenie do doskonałości

Staramy się zachowywać najwyższe standardy w oferowanej pomocy medycznej. Doskonalić się, rozwijać i umiejętnie przekazywać wiedzę dotyczącą zdrowia i dobrego samopoczucia. 

Dążenie do najlepszej, najskuteczniejszej opieki (opartej na wiedzy naukowej i znajomości uwarunkowań psychosomatycznych), to również dążenie do najwyższych standardów komunikacji, doskonalenia relacji z innymi, pogłębiania autorefleksji i kierowanie się nią we własnych działaniach, dążenie do uczenia się przez całe życie, zdobywania wiedzy i rozwoju zawodowego, ale przede wszystkim to dążenie do tego, aby działać w najlepszym interesie pacjenta.

sprawiedliwość

Sprawiedliwość łączy się z zapewnieniem realizacji prawa do opieki zdrowotnej, równym traktowaniem wszystkich pacjentów i wyczuleniem na czynniki społeczne, ograniczenia i bariery. 

Wszyscy pracownicy ochrony zdrowia powinni uznawać wartość sprawiedliwości w opiece zdrowotnej oraz z zaangażowaniem ją popierać i wprowadzać w życie. Sprawiedliwość to niedyskryminacyjne i wolne od uprzedzeń podejście do pacjenta, to pewnego rodzaju pełnienie roli rzecznika pacjenta.

Informacja o kosztach dodatkowych badań

Informator o terminach leczenia

Istnieje możliwość uzyskania informacji o udzielaniu świadczeń medycznych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z Lubuskim Oddziałem NFZ o średnim czasie oczekiwania na dane świadczenie oraz o pierwszym wolnym terminie udzielenia tego świadczenia.


Terminy można sprawdzić dzwoniąc pod nr 68 328 77 27 do Lubuskiego NFZ lub korzystając ze strony internetowej https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ 


Na powyższej stronie znajdziecie Państwo również informację o placówkach, które udzielają świadczeń ze skierowań od lekarza rodzinnego.

Działamy w oparciu o kontrakt z Lubuskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Lubuski OW NFZ mieści się przy ul. Podgórnej 9b w Zielonej Górze.

Wszelkie informacje na temat świadczeń medycznych refundowanych przez NFZ znajdują się na stronie https://www.nfz-zielonagora.pl/ w zakładce Dla Pacjenta.

telefoniczna Informacja Pacjenta